SWEA ECLIPSA 1999 IW:LEARN COSTAL CITIES CARMEN SYLVA OLD LEFO FIZICA LA LEFO

Structura anului scolar 2014-2015

 Anul scolar 2014-2015 are 36 de sãptãmâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrãtoare.
a) pentru clasele terminale din învã.ãmântul liceal, anul .colar are 37 de sãptãmâni din care durata cursurilor este de 33 de sãptãmâni, 4 sãptãmâni fiind dedicate desfã.urãrii examenului na.ional de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 29 mai 2015;
b) pentru clasa a VIII-a, anul .colar are 36 de sãptãmâni din care durata cursurilor este de 35 de sãptãmâni, o sãptãmânã fiind dedicatã desfã.urãrii evaluãrii na.ionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 12 iunie 2015;
c) pentru clasele din învã.ãmântul liceal - filiera tehnologicã, cu excep.ia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilitã prin planurile-cadru de învãþãmânt, în vigoare;
d) pentru clasele din învãþãmântul profesional, durata cursurilor este cea stabilitã prin planurile-cadru de învãþãmânt în vigoare;
e) pentru învãþãmântul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologicã, durata cursurilor este de 37 de sãptãmâni, însumând 181 de zile;
f) stagiile de pregãtire practicã pentru care au optat absolven.ii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologicã, cuprind 720 de ore care se desfã.oarã în perioada propusã de unitatea de învã.ãmânt organizatoare .i aprobatã de inspectoratul .colar, conform structurii anului .colar, cu respectarea vacan.elor;
g) pentru învãþãmântul postliceal (ºcoalã postlicealã ºi ºcoalã de maiºtri), durata cursurilor este cea stabilitã prin planurile-cadru de învãþãmânt, în vigoare.

Anul scolar 2014-2015 începe pe data de 1 septembrie 2014, se încheie pe data de 31 august 2015 si se structureazã pe douã semestre, dupã cum urmeazã:
Semestrul I
Cursuri – luni, 15 septembrie 2014 – vineri, 19 decembrie 2014
În perioada 1 - 9 noiembrie 2014, clasele din învãtãmântul primar si grupele din învãtãmântul prescolar sunt în vacantã.
Vacanta de iarnã – sâmbãtã, 20 decembrie 2014 – duminicã, 4 ianuarie 2015
Cursuri – luni, 5 ianuarie 2015 – vineri, 30 ianuarie 2015
Vacanta intersemestrialã – sâmbãtã, 31 ianuarie 2015 – duminicã, 8 februarie 2015
Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 9 februarie 2015 – vineri, 10 aprilie 2015
Vacanta de primãvarã – sâmbãtã, 11 aprilie 2015 – duminicã, 19 aprilie 2015
Cursuri – luni, 20 aprilie 2015 – vineri, 19 iunie 2015
Vacanta de varã – sâmbãtã, 20 iunie 2015 – duminicã, 13 septembrie 2015

Sãptãmâna 6–10 aprilie 2015 din semestrul al doilea este sãptãmânã dedicatã activitã.ilor extracurriculare .i extra.colare, în cadrul programului numit „ªcoala altfel: Sã .tii mai multe, sã fii mai bun!”, având un orar specific.


Copyright (c) 2014. Liceul teoretic "Carmen Sylva" Eforie Sud

 


Orar 2014-2015

Robotica
Vremea on line
Evaluarea Nationala 2015
Bacalaureat 2015
Admiterea 2015
Europa mai aproape de tine
Compozitorii preferati
Tranzitul lui Venus 2012
Eclipsa Soare - 3 oct 2005


  Str. Negru Voda, nr. 102
  Eforie Sud
  jud. Constanta
  Tel. 0241-748.566
  0241-748.704
  e-mail: [email protected]

Hosted by WEBNET SOLUTIONS WEBNET DATACENTER SOLUTIONS