SWEA ECLIPSA 1999 IW:LEARN COSTAL CITIES CARMEN SYLVA OLD LEFO FIZICA LA LEFO

Scoala

Liceul teoretic “Carmen Sylva” unitate scolarã subordonatã Ministerului Educatiei Nationale si patronatã de Inspectoratul scolar Judetean Constanta, are în administrare trei clãdiri:

- cladirea principalã, din str. Negru Vodã, Nr. 102, având: Suprafata totalã teren împrejmuit = 18.556,5 mp; Suprafata construitã corp 1 = 957,7 mp; Suprafata construitã corp 2 = 158,95 mp; Salã sport = 684,5 mp; Suprafata construitã anexe P = 213,35 mp

- Scoala veche, din str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 7; Suprafata totalã teren împrejmuit = 4.261,75 mp; Suprafata construitã atelier scoalã = 615,55 mp

- Internatul scolar din str. Mihai Viteazu, Nr. 80, fosta vilã TamaraCorpul principal al scolii a fost construit în 1962, iar în anul 1974 au fost adãugate Sala de Sport si Corpul Anexã. În acest corp de clãdire se desfãsoarã cea mai mare parte a procesului de învãtãmânt, în 14 sãli de clasã, 3 cabinete (geografie, astronomie, culturã si civilizatie) si 6 laboratoare (fizicã, chimie, biologie, 3 de informaticã). Tot aici se gãsesc sala de sport, sala de fortã si terenurile de sport.

Constructia Scolii Vechi, pe terenul donat de Societatea Movilã Techirghiol, a fost începutã în anul 1924. În 1950, a fost adãugatã o extensie a clãdirii. În prezent clãdirea este într-un stadiu avansat de degradare si nu mai este folositã pentru spatii de învãtãmânt. În bugetul aprobat pe anul 1999, de cãtre Consiliul local Eforie a fost prevãzutã si reparatia capitalã si modernizarea acestui corp de clãdire.

Internatul scolar (Vila Tamara), a fost construit în 1920, fiind una din primele vile din statiune. Clãdirea a fost preluatã în anul 1957 de cãtre Sfatul Popular al orasului Vasile Roaitã, de la Ministerul Fortelor Armate (U.M.03561) la cererea Comitetului de sprijin al pãrintilor în vederea organizãrii scolii medii mixte de 11 ani(proces-verbal 23.februarie 1957 arhivã, ordinul 321/22.01.1957 al Ministerului Fortelor Armate). Internatul Scolar, este folosit în prezent si ca spatiu de învãtãmânt. Aici functioneazã mai multe clase de la învãtãmântul primar în 4 sãli de clasã si tot aici se gãsesc cabinetele de tehnica servirii consumatorilor si turism.

Baza materiala

- cabinete de informaticã, dotate cu 50 calculatoare în retea localã, server Linux de comunicatii si server NT, cu acces on-line Internet, sisteme multimedia, sisteme de proiectie LCD
- cabinet de astronomie dotat cu echipamente Meade: telescop LX50, 10”, doua telescoape de 8”, telecop portabil ETX, 90mm, lunetã de 90mm,
- Statie meteo automata Health EnvironMonitor, Davis Instruments
- Laboratoare de fizicã, chimie si biologie
- Biblioteca cu 22445 de volume, douã sãli de lecturã, posibilitãti de auditii si vizionãri de filme. În bibliotecã veti putea gãsi literaturã în limbile românã, francezã, englezã si germanã. Donatii considerabile din partea Aliantei Franceze, a World Book Bank si a Corpului Pãcii au fãcut ca biblioteca sã devinã locul preferat de studiu a multor elevi si profesori
- Cabinet de consiliere si orientare pentru elevi, profesori si parinti
- Sala de sport de mari dimensiuni si sala de fortã, dotatã cu Multitrainer, biciclete Kettler, Steper, masã orizontalã, haltere, ABroler
- Teren de sport

Relatii de parteneriat

Toatã dezvoltarea scolii de dupã 1990, a fost posibilã datoritã unor relatii de parteneriat complexe stabilite cu comunitatea localã, agentii economici din zona litoralului, institutii guvernamentale si nonguvernamentale din tara si din strãinãtate.

Dintre acestea amintim Universitatea Bucuresti, Facultãtile de fizicã si geologie, ASE Bucuresti, Institutul de Astronomie al Academiei Române, Directia Judeteanã pentru Tineret si Sport, Constanta, Planetariul Constanta, Institutul de Marinã Civilã Constanta, Fundatia pentru o societate deschisã Bucuresti, ONG Mare Nostrum, ONG Oceanic Club, GESS Bucuresti, Fundatia ProLogo, Salvati Copii.

Parteneriatele externe au însemnat colaborarea noastrã cu organizatii ca: Onlineclass, GlobaLearn, I*EARN (International Education and Resource Network), GlobalSchoolNet, Black Sea Environmental Program, IW:LEARN (International Waters Learning and Exchanging Network), NASA, ESA

Proiecte nationale si internationale

Participarea la proiecte si coordonarea unor proiecte a permis o deschidere deosebitã pentru scoalã si a permis de asemenea circulatia ideilor si persoanelor (elevi si profesori). Asta a fãcut ca scoala sã iasã din pozitia ei perifericã, a dat personalitate si identitate. Proiecte ca: Follow Us, Blue Ice: Focus on Antarctica, Black Sea Nations, Cyber Fair ’96, au fost începuturile afirmãrii elevilor nostrii în context national si international.

În domeniul educatiei ecologice au fost organizate la Eforie mai multe întâlniri si proiecte, Coastwatch 1996, 1997 1998, Proiectul de monitorizare a laclui Techirghiol, Tabãra de Graffiti Revolta Verde, Schimbul de elevi cu Ataturk Anadolu Lisesi, Zonguldak, Turcia. Au urmat anii intrãrii noastre în I*EARN a participãrii noastre la întâlniri si conferinte nationale si internationale ca Budapesta, Barcelona, Chattanooga.

Am coordonat proiecte complexe ca Ora Astrala a României si E’99 ambele dezvoltate pentru pregãtirea populatiei scolare si a comunitãtilor locale în vederea Eclipsei totale d e Soare din 11 August 1999.
Scoala de sâmbãtã si duminicã

Ne-am dorit ca scoala sã fie un mediu de învãtare complexã si am încurajat experimentele pedagogice la nivelul învãtãtorilor si profesorilor. Asta a fãcut ca în timp în scoalã sã se dsfãsoare tot mai multe activitãti extrascolare, în cursul sãptãmânii, dar si sâmbãta si duminica. Ani la rând, scoala de sâmbãtã si duminicã a reprezentat un mod plãcut si foarte util de petrecere a timpului pentru multi elevi din Eforie Sud, dar si de scolile din jur, o alternativã la stradã si discotecã. Au fost organizate cursuri de initiere în utilizarea calculatoarelor pentru elevi de la învãtãmânt primar, gimnazial si liceal de la toate formele de învãtãmânt. Mai târziu au fost sustinute cursuri diferentiate, limbaje Logo sau Pascal, tehnoredactare computerizatã, graficã pe calculator, comunicatii cu calculatorul, pagini de web, administrare de sisteme Unix. Tot în weekend se desfãsoarã numeroase excursii si competitii sportive, activitãti de monitorizare ecologicã.


Zilele scolii

A intrat deja în peisajul scolar al judetului, manifestarea organizatã de Grupul Scolar Eforie Sud sub genericul "Zilele Eforie" si care, din 1999 poarta numele de Zilele “Carmen Sylva”, în fiecare primãvarã, în luna mai. Aceastã actiune constã în organizarea unor suite de manifestãri care cuprind: ziua portilor deschise, lectorate cu pãrintii, sesiunea judeteanã de referate si comunicãri stiintifice ale elevilor pe diverse sectiuni (informaticã, limba si literatura românã, limbi moderne, istorie si stiinte socio-umane, geografie), manifestãri sportive (tenis, handbal, baschet), concursuri, seri distractive. In ultimii ani s-au desfãsurat numeroase manifestãri cu caracter national legate de proiectele I*EARN (International Education and Resource Network), programul Ora Astrala a Romaniei, proiecte de educatie ecologicã. Participarea unui numãr mare de elevi din scoalã si din alte scoli, la sesiunea de referate si comunicãri ale elevilor, denotã interesul acordat acestei manifestãri, dorinta de a împãrtãsi si celorlalti din cunostintele acumulate, dorinta de competitie. Sunt acordate premii în bani si obiecte de cãtre un juriu alcãtuit din inspectori si profesori de specialitate. Am fost onorati de participarea la aceste manifestãri a unor personalitãti de la Presedintia României, Ministerul Învãtãmântului, Ministerul Tineretului si Sportului, Universitatea Bucuresti, Institutul de stiinte ale Educatiei, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, oficialitãti locale.


Copyright (c) 2014. Liceul teoretic "Carmen Sylva" Eforie Sud

 


Orar 2014-2015

Robotica
Vremea on line
Evaluarea Nationala 2015
Bacalaureat 2015
Admiterea 2015
Europa mai aproape de tine
Compozitorii preferati
Tranzitul lui Venus 2012
Eclipsa Soare - 3 oct 2005


  Str. Negru Voda, nr. 102
  Eforie Sud
  jud. Constanta
  Tel. 0241-748.566
  0241-748.704
  e-mail: [email protected]

Hosted by WEBNET SOLUTIONS WEBNET DATACENTER SOLUTIONS