SWEA ECLIPSA 1999 IW:LEARN COSTAL CITIES CARMEN SYLVA OLD LEFO FIZICA LA LEFO

Proiect Erasmus + la Carmen Sylva

Erasmus+ este noul program al Uniunii Europene pentru educatie, formare, tineret si sport pentru perioada 2014-2020. Prin Actiunea cheie 1, proiecte de mobilitati, Erasmus + permite dezvoltarea profesionala a personalului didactic si nedidactic din invatamantul preuniversitar, prin participarea la activitati de formare ce au loc în alta tara decât tara de origine. Activitatile ce pot fi realizatesunt: activitati de predare si formare continua (curs structurat si/sau activitati de job-shadowing).Stiintele si tehnologia in "Societatea Cunoasterii"

Liceul teoretic "Carmen Sylva" din Eforie Sud, va beneficia de o finantare nerambursabila de 12350 Euro, din partea Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP) prin programul Erasmus +. Este singura scoala din judetul Constanta al carei proiect a fost aprobat pentru finantare la Actiunea cheie 1, proiecte de mobilitate scolara, pentru anul 2014.Proiectul depus de Liceul teoretic "Carmen Sylva" si aprobat pentru finantare, este intitulat "Stiintele si tehnologia in Societatea Cunoasterii" si porneste de la analiza interesului elevilor din scoala noastra pentru stiinte si tehnologii si de la constatarea ca elevii nu sunt motivati sa aleaga profesii din domeniul stiintelor si tehnologiilor. Deoarece la nivel national si in Uniunea Europeana, importanta cercetarii stiintifice si a tehnologiilor este in crestere, ne-am propus ca obiective specifice:
- Imbun?t??irea activit??ii la clasa prin utilizarea metodelor interactive de înv??are-predare ?i a tehnologiilor informatice;
- Imbunatatirea activitatii profesionale si metodice proprii prin participarea la cursuri de formare in strainatate si prin publicarea de lucrari metodice inspirate de cursurile la care au participat profesorii;
Pentru realizarea obiectivelor noastre, un numar de 6 cadre didactice din scoala, profesori de matematica si stiinte, vor participa la cursuri de formare in Uniunea Europeana. Cadrele didactice care vor fi selectate pe baza criteriilor prezentate in aplicatie vor participa la 3 cursuri:
a) "Digital Extra" este un curs care promoveaza invatarea electronica, eLearning. Cursantii vor fi capabili la finalul cursului sa creeze continuturi eLarning de calitate. Materialele create in timpul cursului, vor putea fi utilizate in clasa si in afara clasei si vor fi partajate cu colegii.
b) "Tap-Swipe-Pinch" este un curs care promoveaza invatarea folosind dispozitive mobile. Cursul ofera abordari teoretice si exemple practice, permite evaluarea diferitelor dispozitive mobile si a unor aplicatii pentru dispozitive mobile adaptate la specialitatea fiecarui profesor cursant. Participantii vor crea propriile lectii multimedia folosind tehnologii mobile si vor dezbate lectiile create.
c) "Online Labs for Inquiry Minds" este un curs care isi propune sa prezinte modalitati de utilizare a TIC in invatarea stiintelor, in particular utilizarea laboratoarelor on-line si a laboratoarelor virtuale folosind metodologia investigarii stiintifice.
Activit??ile de proiect vor fi prezentate în cadrul unei campanii de diseminare la nivelul ?colii, la nivel regional si la nivelul comunit??ii locale folosind o diversitate de instrumente (prezentari PowerPoint, panouri, articole de presa, articole on-line, lucrari la sesiuni de referate si comunicari).
Ne asteptam la un impact pozitiv semnificativ pentru cadrele didactice pentru elevi si pentru institutie. In urma cursurilor cadrele didactica vor dobandi noi competente in utilizarea TIC si vor utilizeza aceste competente in activitatile de predare, invatare si evaluare. Invatarea se va extinde dincolo de limitele clasei prin promovarea activitatilor extracurriculare si a unor activitati de cooperare si colaborare cu muzee, centre de cercetare stiintifica si universitati. Dimenisunea europeana in educatia va creste si va creste de asemenea interesul pentru proiecte europene in randul cadrelor didactice si in randul elevilor. Pe termen lung speram ca interesul matematica, stiinte si tehnologii sa creasca si tot mai multi elevi din clasele terminale sa aleaga facultati stiintifice si tehnice si de asemenea ne asteptam ca alte numarul de proiecte europene in care scoala este implicate sa creasca.

Selectia profesorilor
Profesorii care vor participa la mobilit??ile din proiect vor fi selec?iona?i dintre cei care predau discipline din ariile curriculare Matematica si stiinte. Selectarea profesorilor care vor participa la mobilitati se va face folosind urmatoarele criterii de selectie:

- Sa fie profesori titular in scoala, astfel incat scoala sa beneficieze pe termen lung de experienta lor.
- Sa aiba un nivel de cunoastere al limbii engleze care sa permita participarea la curs si interactiunea cu colegii din alte tari
- Sa aiba competen?e de operare pe calculator
- Sa aiba disponiblitatea de a planifica si derula activitati demonstrative pentru colegii din scoala in care sa implementeze tehnicile si metodele studiate la curs
- Sa aiba disponiblitatea de a organiza ?i desf??ura ateliere de lucru pentru colegii din scoala care nu au participat la proiect
- Sa aiba disponiblitatea de a organiza ?i desf??ura activit??i extracurriculare cu elevii in care sa aplice tehnicile si metodele invatate la curs.


Copyright (c) 2014. Liceul teoretic "Carmen Sylva" Eforie Sud

 


Orar 2014-2015

Robotica
Vremea on line
Evaluarea Nationala 2015
Bacalaureat 2015
Admiterea 2015
Europa mai aproape de tine
Compozitorii preferati
Tranzitul lui Venus 2012
Eclipsa Soare - 3 oct 2005


  Str. Negru Voda, nr. 102
  Eforie Sud
  jud. Constanta
  Tel. 0241-748.566
  0241-748.704
  e-mail: [email protected]

Hosted by WEBNET SOLUTIONS WEBNET DATACENTER SOLUTIONS