SWEA ECLIPSA 1999 IW:LEARN COSTAL CITIES CARMEN SYLVA OLD LEFO FIZICA LA LEFO

Echipa

Consiliul de Administratie
STANCIU Cristina, Director
COJOCARU APOSTOLACHI Anca Mihaela, Director adjunct /Membru
POTERÃ Mihaela Ramona' Membru
MUNTEANU Mariana, Membru
T ÃRANU Elena, Membru
BULGARU Laurentiu, Membru
NEGRU Toader Virgil, reprezentantul primarului orasului Eforie
SÃLÃVÃSTRU Valerian, C.L. Eforie
NICEA Carmen, C.L. Eforie
ENACHE Ionel, C.L. Eforie
MANEA Daniel, Consiliul reprezentativ al Pãrintilor
COSTEA Lucian, Consiliul reprezentativ al Pãrintilor
DRÃGHICI Doina, Consiliul reprezentativ al Pãrintilor

STANCIU Cristina, Director

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitãtii (C.E.A.C)
Prof. THEODORESCU Cristina Alina coordonator C.E.A.C
BÂCÃ Alina Mihaela, Membru
VOICU Carmen Lucia, Membru
PAICU Gabriela, Membru
GHENA Laura – reprezentant al Consiliului Local Eforie
SÃRÃCILÃ Alexandrina – reprezentant al Consiliului reprezentativ al pãrintilor din cadrul unitãtii scolare
PREDULEA Alexandra – elev clasa 11A, reprezentantul Consiliului Elevilor (vicepresedinte CE)

Comisia metodicã a educatorilor
Voicu Carmen Lucia – seful comisiei medodice
Baltag Virginia
Novac Mariana
Olteanu Daniela
.onel Alina
Tudor Simona Carmen
Vlad Cristiana

Comisia metodicã a învã.ãtorilor
Rusnaciuc Carmen Sanda – seful comisiei medodice
Dragomir Gabriela Luiza
Enache Simona Gabriela
Mîndru Maria
Olteanu Ileana
Stãnoiu Carmen
Theodorescu Cristina-Alina
Zontea Mihaela
Ciovei Sofia

Comisia metodicã a dirigin.ilor
Dincã Gra.iela – seful comisiei medodice
Trandafir Lumini.a
Costea Camelia
Onoaie Emilian
Sarofin Liliana
Becherescu Ecaterina
Cãtãlui Lumini.a
Serbu Florin-Constantin
Bâcã Alina-Mihaela
Becherescu Silvius-Ion
Ciocîia Maria
Chiosea Valeria
Jugãnaru Mirela Diana
Toma Eugen
Poterã Mihaela Ramona
Hritcu Elena Lumini.a
Ilicenco Adriana
Munteanu Mariana
Paicu Gabriela
Bulgaru Laurentiu
Anuta Mirela
Voicu Simona Carmen

Comisia metodicã a profesorilor de limba si literatura românã/ Catedra de limba si literatura românã
Hritcu Elena Lumini.a – seful catedrei
Trandafir Lumini.a
Paicu Gabriela
Dincã Gra.iela
Sarofin Liliana
Bãitoc Gabriela Maria

Comisia metodicã a profesorilor de limbi moderne/ Catedra de limbi moderne
Jugãnaru Mirela Diana – seful catedrei
Bogdan Georgiana Maria
Apostol ElenaMãdãlina
Mircea Sorina
Scupi Lumini.a Maria
Pãtrascu Adriana
Dogaru Cristina Alexandra

Comisia metodicã a profesorilor de matematicã-informaticã/ Catedra de matematicã-informaticã
Vasile-Iorga Raluca – seful catedrei Apostolachi Anca Mihaela
Becherescu Silvius Ion
Sosnovschi Nicolae
Toma Eugen
Belciug Adriana Melania
Ciocîia Maria

Comisia metodicã a profesorilor de stiinte exacte/ Catedra de stiinte exacte
Bulgaru Laurentiu – seful catedrei
Serbu Florin Constantin
Chiosea Valeria
Becherescu Ecaterina
Poterã Mihaela Ramona

Comisia metodicã a profesorilor de discipline tehnice/ Catedra disciplinelor tehnice
Voicu Simona Carmen – seful catedrei
Munteanu Mariana
Tãnase Daniela
Jinga Roxana

Comisia metodicã a profesorilor de Educatie fizicã si sport, Educatie artisticã si Educaþie muzicalã/ Catedra de Educatie fizicã si sport, Educatie artisticã si Educatie muzicalã
Tãranu Elena – seful catedrei
Onoaie Emilian
Cãtãlui Luminita
Cutlacai Genghiz Erhan

Comisia metodicã a profesorilor de discipline umaniste/ Catedra disciplinelor umaniste
Anuta Mirela – seful catedrei
Bâcã Alina Mihaela
Costea Camelia
Olesefschi Maria
Ilicenco Adriana
Stanciu Cristina
Sichigea Carmen
Manea Eleonora
Tãnase Anca
Gemil Meral Leila

Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei
Cojocaru-Apostolachi Anca-Mihaela- coordonator
Onoaie Emilian
Ciocîia Maria
Sichigea Carmen
Dincã Gra.iela
Dragomir Gabriela Luiza
Munteanu Mariana

Comisia de disciplinã pentru elevi
Cojocaru-Apostolachi Anca-Mihaela- coordonator
Onoaie Emilian
Ciocîia Maria
Sichigea Carmen
Dincã Gratiela
Dragomir Luiza
Munteanu Mariana

Comisia pentru frecventã, combaterea absenteismului ti a abandonului scolar
Cojocaru-Apostolachi Anca-Mihaela- coordonator
Jugãnaru Mirela Diana
Anu.a Mirela
Bogdan Georgiana Maria
Stãnoiu Carmen
Scupi Lumini.a Maria
Sarofin Liliana

Comisia pentru ritmicitatea notãrii
Cojocaru-Apostolachi Anca-Mihaela- coordonator
Jugãnaru Mirela Diana
Anu.a Mirela
Bogdan Georgiana Maria
Stãnoiu Carmen
Scupi Lumini.a Maria
Sarofin Liliana

Comisia pentru proiecte si parteneriate
Serbu Florin Constantin - coordonator
Hritcu Elena Luminita
Trandafir Luminita
Bulgaru Lauren.iu
Rusnaciuc Carmen Sanda
Chiosea Valeria
Munteanu Mariana

Comisia pentru verificarea documentelor scolare si a actelor de studii
Stanciu Cristina - coordonator
Cojocaru-Apostolachi Anca- Mihaela
Comisia pentru programe .i proiecte educative
Hri.cu Elena Luminita – coordonator
Bulgaru Lauren.iu
Chiosea Valeria
Dincã Gra.iela
Mîndru Maria
Ilicenco Adriana
Sonel Alina

Comisia de promovare a imaginii scolii
Hritcu Elena Luminita - coordonator
Dragomir Gabriela Luiza
Trandafir Lumini.a
Dogaru Cristina Alexandra
Sonel Alina
Mircea Sorina

Comisia pentru mentorat
Chiosea Valeria - coordonator
Serbu Florin Constantin
Becherescu Silvius Ion
Sichigea Carmen
Stãnoiu Carmen

Comisia pentru Programul social ”Lapte si corn”
Dobre Iulian- coordonator
Novac Mariana

Comisia pentru burse si programe sociale
Cojocaru-Apostolachi Anca-Mihaela- coordonator
Anu.a Mirela
Paicu Gabriela
Theodorescu Cristina Alina
Dragomir Mariana
Ginara Ionela

Comisia pentru perfectionare si formare continuã
Bâcã Alina Mihaela - coordonator
Vasile-Iorga Raluca
Theodorescu Cristina Alina
Tãnase Daniela
Voicu Carmen Lucia

Comisia pentru întocmirea orarului si asigurarea serviciului pe scoalã
Ciocîia Maria- coordonator
Vasile Iorga Raluca
Ciocîia Gabriel

Comitetul de securitate si sãnãtate în muncã
Stanciu Cristina - coordonator
Cojocaru-Apostolachi Anca-Mihaela
Voicu Carmen Lucia
Vasile- Iorga Raluca
Anuþa Mirela
Tudor Simona Carmen
Dobre Iulian
Filip Nadina Manuela

Comisia consiliere, orientare si activitãti extrascolare
Becherescu Ecaterina- coordonator
Sichigea Carmen
Cãtãlui Lumini.a
Paicu Gabriela
Bulgaru Lauren.iu
Anu.a Mirela
Voicu Simona Carmen

Comisia pentru situatii de urgentã
Vasile Iorga Raluca- coordonator
Onoaie Emilian
Becherescu Silvius Ion
Olteanu Daniela
Novac Mariana
Bulgaru Laurenþiu
Dobre Iulian

Comisia de gestionare BDNE / SIIIR
Bostan Daniel - coordonator
Stanciu Cristina
Cojocaru-Apostolachi Anca-Mihaela
Dragomir Mariana
Ginara Ionela
Ionescu Grigore

Comisia pentru olimpiade si concursuri
Chiosea Valeria- coordonator
Toma Eugen
Dincã Gra.iela
Enache Simona Gabriela
Onoaie Emilian
Costea Camelia
Voicu Carmen Lucia

Comisia pentru prevenirea si combaterea discriminãrii .i promovarea interculturalitãtii
Anuta Mirela - coordonator
Pãtra.cu Adriana
Manea Eleonora
Potera Mihaela Ramona
Cutlacai Genchiz Erhan
Bãitoc Gabriela Maria
Tãnase Anca

Comisia pentru Control Management Intern
Stanciu Cristina - coordonator
Cojocaru-Apostolachi Anca-Mihaela
Voicu Carmen Lucia
.ãranu Elena
Vasile-Iorga Raluca

Comisia pentru sustinere educationalã
Paicu Gabriela - coordonator
Boto.ãneanu Valeria Gianina
Apostol Elena Mãdãlina
Tãnase Daniela
Zontea Mihaela
Jinga Roxana
Voicu Simona

Comisia pentru actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al unitãþii de învãtãmânt (ROF)
Stanciu Cristina - coordonator
Cojocaru-Apostolachi Anca-Mihaela
Paicu Gabriela
Trandafir Lumini.a
Bâcã Alina Mihaela
Theodorescu Alina
Olteanu Daniela

 

 

 


Copyright (c) 2014. Liceul teoretic "Carmen Sylva" Eforie Sud

 


Orar 2014-2015

Robotica
Vremea on line
Evaluarea Nationala 2015
Bacalaureat 2015
Admiterea 2015
Europa mai aproape de tine
Compozitorii preferati
Tranzitul lui Venus 2012
Eclipsa Soare - 3 oct 2005


  Str. Negru Voda, nr. 102
  Eforie Sud
  jud. Constanta
  Tel. 0241-748.566
  0241-748.704
  e-mail: [email protected]

Hosted by WEBNET SOLUTIONS WEBNET DATACENTER SOLUTIONS