Profesorul creator de soft educational

Investeste în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritara 1 "Educatia si formarea profesionalaîn sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere"
Domeniul major de interven?ie 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educatie si formare profesionala"
Titlul proiectului: PROFESORUL - CREATOR DE SOFT EDUCATIONAL
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/34533

Pagina web a fost realizata in cadrul proiectului "Profesorul creator de soft educational".
Materialul prezentat pe acest site poate fi utilizat in cea de-a doua ora alocata unitatii de invatare "Roata", parte a cursului optional transdisciplinar "Mari descoperiri in istoria omenirii", de catre acei elevi care doresc ca in proiectele pe care le vor dezvolta sa aprofundeze aspecte legate de Miscarea circulara, Universul - cauza miscarii, Sisteme de roti dintate sau aspecte legate de Mecanica rotii.

Informatia de pe acest site este structurata sub forma a patru capitole. Primul este dedicat fortei de frecare, cel de-al doilea prezinta detaliat miscarea circulara uniforma, al treilea abordeaza miscarea circulara, aplicata la miscarea planetelor din sistemul solar, iar ultimul abordeaza problema rotilor dintate si cuplate.