IW: LEARN

Marea NeagraEnglish


Marea Neagra
Misiune
Curriculum
Activitati
Echipa

1. Introducere
2. Problemele majore
3. Cauzele principale
4. Ariile pentru care se propun actiuni in Planul strategic de actiune la Marea Neagra)

5. Solutii pentru cresterea implicarii publicului
6. Nivelele de lucru
7. Parteneri posibili

 

Introducere

In ultimele decade al e secolului 20, Marea neagra a suferit deterorari puternice al econditiilor de mediu, datorate in cea mai mare parte, eroziunii costiere, eutroficarii, insugficientei tratari a apelor uzate, introducerii de specii exotice, pierderi de habitate si manegementului neadecvat.Diversitatea biologica a scazut dramatic,. Au avut loc accidente ale unor petroliere care au dus la poluarea cu petrol iar numarul acestora este probabil ca va creste avand in vedere rutele trasportului de petrol dinspre Marea Caspica spre Europa. Conform cu raportul de supraveghere GEF din 1992, Marea Neagra este considerata cea mai serios degradata mare a planetei.

Actiuni internationale concertate cum este Programul de mediu la Marea Neagra (Black Sea Environmental Program, BSEP) finantat de GEF a dus la unele imbunatatiri modeste locale, dar a permis realizarea cadrului de stabilire a rstrategiilor regionale, nationale si locale, precum si a strategiilor de coordonare. Cea mai importanta realizare este stabilirea Planului Strategic de Actiune la Marea Neagra, adoptat de Ministrii mMediului al celor sase tari riverane la Istanbul pe 31 octombrie 1996.

 • Planul Startegic de actiune la Marea Neagra, recunoste importanta participari tuturor sectoarelor societatii al implementarea si aplicarea principiilor planului si obtinerea unei dezvoltari durabile in regiune.

   

  Principalele probleme

  1. Declinul stocurilor comerciale de peste in Marea Neagra
  2. Pierderea de habitate, in special, zone umede si plaje, arii pe care traiau importantre resurse biotice
  3. Degradarea peisajului si erducerea valorii turistice a peisajului
  4. Protectia neadecvata a resurselor marine si de coasta fata de accidente maritime

  5. Conditiile sanitare precare ale multor plaje si zone de imbaiere

  6. Pierderea sau pierderea iminenta a unor specii
  7. Inlocuirea unor specii indigene ale Marii Negre cu specii exotice
   • Mnemiopsis Leidy (o specie exotica introdusa accidental in Marea Negara in anii 1980; in prezent biomasa ei este in jur de 1,000,000,000 tone; se hranestecu zooplancton, oua si larve de peste
   • Mya arrenaria, Scafarca inequivalvis, Rapana thomasiana – sunt moluste care au inlocuit alte specii indigene

 

Cauzele principale

1. Slabele regementari legle la nivel regional si local

  • Legile si reglementarile pentru mediu sunt putin definite in unele tari. In altele ele exista dar nu sunt definite metodologii de aplicare a legilro sau sunt prost aplicate.
  • Legi si regulamente incompatibile la nivel regional

2. Implementarea neadecvata a instrumentelor regulatoare existenta

 • Inadecvata aplicare a monitorizarii
 • Lipsa unei coordonari internationale pentru activitati cu efecte trasnationale
 • Ineficienta inspectoratelor sau a Agentiilor pentru Protectia Mediului
 • Lipsa de constrangere a unor documente sau acorduri internationale deja semnate cum sunt: Conventia de la Bucuresti, Declaratia de la Odesa si Planul Strategic de Actiune la Marea Neagra

3. Planificarea neadecvata la toate nivelele

 • Saraca planificare a zonelor cu destinatie urbana/industriala/recreationala/agricola
 • Saraca coordonare intersectoriala
 • Ineficienta controlului eroziunii

4. Insuficienta implicare a publicului

 • Lipsa constientizarii generale a problemelor de mediu
 • Lipsa constientizarii generale in legatura cu drepturile publice si accesul la informatii
 • Deficiente de educatie si de participare
 • Aparenta lipsa de transparenta
 • Slaba identificare a factorilor responsabili si ineficienta activiatte in comun
 • Insuficienta participare publica la procesul de elaborare a Planurilor Nationale de Actiune la Marea Negara (NBSSAPs)

5. Mecanisme financiare neadecvate sau lipsa suportului material

 • Instrumente economice ineficiente
 • Sustineri finaciare care nu duc la efecte durabiel
 • Importanta scazuta acordata mediul inconjurator in politicile economie ale celor sase state de la Marea Neagra
 • O slaba perceptie a oportunitatilor de dezvolatare
 • Lipsa unui fond de dezvoltare al Marii Negre
 

Aria pentru care se propun actiuni

din Planul Strategic de Actiune la Marea Neagra
 1. Reducrerea poluarii
 • Impunerea locurilor de depozitare a substantelor contaminate chimic si microbiologic din zonele costiere si marine
 • Monitorizarea nivelului si efectelor poluantilor pe termen lung. Observarea tendintei de evolutie.
 • Localizarea punctelor fierbinti si propunerea de remedii pentru aceste puncte
 • Reducerea si regularizarea operatiilor de descarcare a navelor

B.Managementul resurselor vii

 • Dezvoltarea unui sistem de exploatare controlata a resurselor comerciale ale marii si dezvolatrea aquaculturii
 • Protectia biodiversitatii
 • Protectia habiattelor si a peisajului

C. Dezvolatrea umana durabila

 • Management integrat al zonei costiere pentru zonele urbane si industriale
 • Dezvolatrea durabila a turismului
 • Implicarea publicului in procesul de decizii in probleme de mediu
 

Solutii pentru cresterea implicarii publicului in reabilitarea si protectia Marii Negre

 1. Crearea unei retele informationale pentru ONG, profesori si institutii guvernamentale din zona Marii Negre si asigurarea cooperarii in aceasta retea si cu alte proiecte de mediu din lume fiantate de GEF, utilizand ITC

 2. Dezvolatrea si testarea unui program de legatura intre scoli, focalizat pe dezvoltare de curriculum si pe implicare aelevilor in activitati de monitorizare, cerectare si culegere de date de mediu. Atragerea unor oamenide stiinta si cercetatori din diferite tari din jurul Marii Negre

 3. Sa fie crescut interesul publicului legat de aplicarea conventiilor si documentelor semnate la nivel guvernamental: Conventia de la Bucuresti, Declaratia de la Odesa, Planul Strategic de Actiune la Marea Neagra

 4. Sa fie implementat cel putin un program pilot de educatie publica. In acest fel sa poata fi porbata colaborarea dinter scoli, ONG-uri si institutii guvernamentale (universitati, instiytute de cercetare, centre de activitate GEF) Colaborarea acestor institutii este elementul cheie in procesul de crestere a implicarii publicului in problemele de mediu legate de reabilitarea si protectia Marii Negre. Implicarea mass-media in procesul de diseminare a informatiei in legaytura cu proiectul pilot.

Nivelele de lucru

a) local (Zona costiera romana; Dobrogea );
b) regional (Aria Marii Negre)
c) international (Alte proiecte GEF, IW: LEARN)

 

Posibili parteneri

- NGO din Romania si din alte tari riverane
- CIER (Centru de informare, documentare si resurse la marea Neagra), Constanta, Romania

-Black Sea Centre for Environmental Information and Education, Varna, Bulgaria
- Profesori si elevi
- Institutii guvernamentale din cele sase tari de la Marea Neagra (centrul pentru pescuit localizat in Constanta),
(Institutul Roman de Cercetari Marine, Agentia de protectia mediului Constanta
- Unoversitatea Ovidius din Constanta) si Universitatea Marii Negre care este implicata in implementarea programului TRAIN-SEA-COAST pentru Marea Neagra


Home Cauta
Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this web contact [email protected]