Un proiect Erasmus+ la Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie

Profilul participantilor


Profesorii care vor participa la mobilităţile din proiect vor fi selecţionaţi dintre cei care  predau discipline din ariile curriculare Matematica si stiinte si Tehnologii. In scoala sunt organizate doua comisii metodice pe aceste arii curriculare: Matematica-Informatica si Stiinte. In cele doua comisii metodice sunt profesori cu experienta didactica si vechime variata. Majoritatea profesorilor au abilitati de comunicare in limba engleza si au deasemenea abilitati in utilizarea TIC la nivel de baza.

Scoala dispune de cabinet de informatica si laborator de fizica-chimie. In aceste cabinet se desfasoara cea mai mare parte a orelor de stiinte si tehnologii. Profesorii din aceste catedre doresc sa-si imbunatateasca abilitatile didactice. Sunt preocupati de cariera lor profesionala si considera ca formarea continua este necesara in profesia lor.Vor sa foloseasca metode noi, modern care sa stimuleze invatarea. Doresc sa poata organiza ore atragatoare si eficiente. O atentie deosebita este acordata in scoala evaluarii si unul din obiectivele comisiilor noastre metodice este sa diversificam formele de evaluare in scoala. Una din formele pe care dorim sa le introducem cat mai mult este testarea on-line. Speram in acest fel sa putem evalua mai exact progresul elevilor si sa putem depista mai rapid dificultatile de invatare ale elevilor.


De asemenea vor fi utilizate forme de evaluare alternative cum sunt proiectele, referatele, filme, siteuri web, bloguri.


Profesorii din comisiile noastre metodice doresc sa interactioneze cu colegi din Europa, sa cunoasca sisteme educationale europene si sa–si imbunatateasca cunostintele profesioanal si pedagogice astfe incat sa poata organiza activitati didactice cat mai interesante pentru elevi.


Vom selecta profesorii care vor participa la mobilitati folosind urmatoarele criterii de selectie:
• Sa fie profesori titular in scoala, astfel incat scoala sa beneficieze pe termen lung de experienta lor.
• Sa aiba un nivel de cunoastere al limbii engleze care sa permita participarea la curs si interactiunea cu colegii din alte tari
• Sa aiba competenţe de operare pe calculator
• Sa aiba disponiblitatea de a planifica si derula activitati demonstrative pentru colegii din scoala in care sa implementeze tehnicile si metodele studiate la curs
• Sa aiba disponiblitatea de a organiza şi desfăşura ateliere de lucru pentru colegii din scoala care nu au participat la proiect
• Sa aiba disponiblitatea de a organiza şi desfăşura  activităţi extracurriculare cu elevii in care sa aplice tehnicile si metodele invatate la curs.

Pornind de la aceste criterii va fi stabilita o procedura de selectie si se va constitui o comisie care va face selectia.