Un proiect Erasmus+ la Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie

Planul European de dezvoltare a scolii


La profiliul real, specializarea in care se pregatesc elevii nostri este Matematica-Informatica. In ultimii ani s-a constatat un interes scazut al elevilor pentru acest profil.  Desi noile stiinte si tehologii sunt in puternica expansiune in societate, se constata ca in scoala lucrurile sunt diferite:


• Intersesul elevilor pentru matematica si stiinte este scazut
• Interesul pentru aplicatiile TIC este imens, dar in general pentru aplicatii de divertisment si comunicare
• Interesul pentru profesiile din stiinte si tehnologie este scazut


În Raportul Directoratului General pentru Educaţie şi Cultură, privind Implementarea planului de acţiune Educaţie şi formare 2010-2030, care subliniază faptul că „un mediu educativ mai deschis necesită o nouă arhitectură şcolară, inclusiv un curriculum transdisciplinar şi noi competenţe ale cadrelor didactice”, inclusiv adaptarea la ritmul tehnologiilor.


Pornind de la aceste concluzii ne-am propus ca obiectiv general: Cresterea interesului elevilor, Liceului teoretic “Carmen Sylva”, profil real, pentru stiinte si tehnologie, in contextul Societatii Cunoasterii.

Obiectivul ales este in concordanta cu tinta strategica numarul 2 din Planul de dezvoltare institutionala a scolii: “Asigurarea calitatii actului educational, diversificarea ofertei educationale”