Odata cu lacrimile eliminăm excesul de săruri, aşadar, niciodată nu plângem fără rost.

Valeriu Butulescu

 

SĂRURI - Stare naturală

Unele săruri se găsesc în natură în stare solidă în roci sau minereuri:

CaCO3 - calcar;

FeS2 - pirită;

FeCO3 - siderit;

PbS - galenă;

NaCl - sare gemă.

Alte săruri se găsesc dizolvate în apele naturale: Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2 , NaCl, NaBr, KI etc.


SĂRURI - Utilizări

NaCl se utilizează în alimentaţie şi în obţinerea unor compuşi cum ar fi: clor, hidrogen, HCl, NaOH.

CaCO3 se foloseşte în construcţii.

Piatra vânătă (CuSO4. 5 H2O) este utilizată la tratarea culturilor de viţă de vie şi legume împotriva unor boli.