Odata cu lacrimile eliminăm excesul de săruri, aşadar, niciodată nu plângem fără rost.

Valeriu Butulescu

SĂRURI - Proprietăţi chimice

 

1. Reacţia cu metalele mai active decât metalul din sare

Sărurile pot reacţiona cu matalele aflate în seria reactivităţii metalelor înaintea metalului din sare, conform schemei generale:

sare1 + metal mai activ → sare2 + metal mai puţin activ

CuSO4 + Fe FeSO4 + Cu

HgCl2 + Cu CuCl2 + Hg

 

2. Reacţia unor săruri cu bazele solubile

Sărurile solubile ale metalelor care formează baze insolubile reacţionează cu bazele solubile după schema generală:

sare1 + bază solubilă → sare2 + bază insolubilă

Exemple:

CuSO4 + 2 NaOH Na2SO4 + Cu(OH)2(precipitat albastru)

AlCl3 + 3 KOH 3 KCl + Al(OH)3(precipitat alb)

NiCl2 + 2 KOH 2 KCl + Ni(OH)2(precipitat verde)

Metalele îşi păstrează valenţa.

 

3. Reacţia cu acizii

Sărurile reacţionează cu acizii mai tari decăt acidul din sare după schema generală:

sare a acidului slab + acid tare → sare a acidului tare + acid slab

Exemple:

CaCO3 + 2 HCl CaCl2 + H2O + CO2

CuS + H2SO4CuSO4 + H2S↑

Dacă sarea rezultată este insolubilă, atunci tăria acizilor nu mai contează:

AgNO3 + HCl HNO3+ AgCl ↓

BaCl2 + H2SO42 HCl + BaSO4

 

4. Reacţia sărurilor solubile între ele

Dacă prin combinarea ionilor componenţi a două săruri solubile se formează o sare insolubilă, atunci cele două săruri solubile pot reacţiona între ele:

AgNO3 + NaCl NaNO3+ AgCl ↓

BaCl2 + Na2SO42 NaCl + BaSO4

 

5. Reacţia de descompunere a unor săruri

Unele săruri se pot descompune prin încălzire cu formare de diferiţi compuşi:

CuCO3 CuO + CO2 - obţinerea CuO în laborator;

CaCO3 CaO + CO2 - obţinerea varului nestins (CaO);

NH4HCO3 NH3 + H2O + CO2 - descompunerea prafului de copt;

2 KClO3 2 KCl + 3 O2 - obţinerea O2 în laborator;

2 NaNO3 2 NaNO2 + O2 - obţinerea O2 în laborator;

2 AgNO3 2 Ag + 2 NO2 + O2