VAR STINS, GAZ ILARIANT, STICLĂ

Oxizi

OXIZI - Stare naturală

Unii oxizi metalici se găsesc în natură sub formă de minereuri din care se pot extrage metalele.

Exemple: Fe3O4, FeO etc.

Oxidul de aluminiu se găseşte în minerale precum corindon, sau în pietre semipreţioase ca safir şi rubin.

Dioxidul de sulf este un component al gazelor vulcanice, iar dioxidul de carbon se găseşte în apele carbogazoase şi în atmosferă.


OXIZI - Utilizări

Oxizii metalici sunt folosiţi ca pigmenţi, în industria sticlei, a porţelanului, sau în construcţii.

Mulţi oxizi se folosessc drept reactivi chimici, precum şi pentru obţinerea altor substanţe chimice.

Dioxidul de sulf are acţiune antimicrobiană şi fungicidă.