VAR STINS, GAZ ILARIANT, STICLĂ

Oxizi

OXIZI - Proprietăţi fizice

1. Stare de agregare

Oxizii metalici sunt la temperatură obişnuită substanţe solide albe (CaO, MgO, ZnO, Al2O3) sau colorate (CuO - negru, Cu2O - cărămiziu, PbO - galben, Fe2O3 - roşu etc.)

Oxizii nemetalici pot fi substanţe solide (P4O10), lichide (SO3) sau gazoase (CO, CO2, SO2, NO2).

2. Punctele de topire ale oxizilor metalici sunt foarte ridicate (Al2O3 +2045 oC, MgO +2800 oC), iar cele ale oxizilor nemetalici sunt scăzute.

3. Solubilitatea în apă a oxizilor este scăzută. Unii oxizi reacţionează cu apa.