VAR STINS, GAZ ILARIANT, STICLĂ

Oxizi

OXIZI - Proprietăţi chimice

A. Reacţii ale oxizilor metalici

1. Reacţia cu apa

Oxizii metalelor din grupele 1 şi 2 reacţionează cu apa cu formare de baze.

Na2O + H2O 2 NaOH

MgO + H2O Mg(OH)2

Aceşti oxizi se mai numesc şi oxizi bazici.

2. Reacţia cu acizii

Unii oxizi metalici reacţionează cu acizii după schema generală:

oxid bazic + acid → sare + apă

CuO + 2 HCl CuCl2 + H2O

MgO + H2SO4 MgSO4 + H2O

Al2O3 + 6 HCl 2 AlCl3 + 3 H2O

Oxizii metalici care reacţioneză şi cu apa şi cu acizii sunt considereaţi oxizi bazici, iar cei care reacţionează cu acizii dar nu reacţionează cu apa sunt consideraţi oxizi amfoteri.

3. Reacţia de descompunere

Unii oxizi se pot descompune la temperatură în metal şi oxigen sau oxid inferior şi oxigen:

2 HgO 2 Hg + O2

4 CuO 2 Cu2O + O2

 

B. Reacţii ale oxizilor nemetalici

1. Reacţia cu apa

Oxizii nemetalici reacţionează cu apa cu formare de oxoacizi.

CO2 + H2O H2CO3

SO3 + H2O H2SO4

N2O5 + H2O 2 HNO3

Aceşti oxizi se mai numesc şi oxizi acizi.

2. Reacţia cu bazele solubile

Oxizii acizi pot reacţiona cu bazele solubile după schema generală:

oxid acid + bază → sare + apă

Exemple:

SO3 + Ca(OH)2 CaSO4 + H2O

CO2 + 2 NaOH Na2CO3 + H2O

3. Reacţia cu oxigenul

Oxizii nemetalelor cu valenţă inferioară se pot oxida la oxizi superiori prin reacţia cu oxigenul:

2 CO + O2 2 CO2

2 NO + O2 2 NO2

2 SO2 + O2 2 SO3

 

C. Alte reacţii ale oxizilor

1. Reacţia cu agenţii reducători

Fe2O3+ 3 CO 2 Fe + 3 CO2

Fe2O3+ 2 Al 2 Fe + Al2O3

2 CuO+ C 2 Cu + CO2

CO2+ C 2 CO