VAR STINS, GAZ ILARIANT, STICLĂ

Oxizi

 

OXIZI - Metode de obţinere

1. Reacţia de de combinare a metalelor şi nemetalelor cu apa

C + O2 → CO2

2 C + O2 → 2 CO

2 Mg + O2 → 2 MgO

P4 + 5 O2 →P4O10

3 Fe + 2 O2 →Fe3O4

2. Descompunerea unor compuşi (oxizi, acizi, baze, săruri)

4 CuO 2 Cu2O + O2

H2CO3 → H2O + CO2

Cu(OH)2 CuO + H2O

CuCO3 CuO + CO2