Caustic = care arde ţesuturile animale şi vegetale

DEX

BAZE - Proprietăţi fizice

1. Stare de agregare - La temperatură obişnuită bazele sunt substanţe solide albe sau colorate.

NaOH, KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2 - sunt baze de culoare albă

Fe(OH)3 - brun-roşcat;

Cu(OH)2 - albastru;

Ni(OH)2 - verde.

2. Punctele de topire ale bazelor sunt foarte ridicate, iar multe baze se descompun prin încălzire. De exemplu hidroxidul de bariu se topeşte la +408 oC, iar hidroxidul de sodiu se topeşte la +322 oC.

3. Solubilitatea bazelor în apă variază în limite largi.

- NaOH şi KOH sunt uşor solubile în apă;

- Ca(OH)2, Mg(OH)2, Ba(OH)2 sunt puţin solubile în apă;

- Cu(OH)2, Fe(OH)2, Zn(OH)2, Al(OH)3 sunt insolubile în apă.

Soluţiile apoase ale bazelor uşor solubile sunt leşioase (lunecoase la pipăit) şi caustice (produc arsuri).

Soluţiile apoase ale bazelor conduc curentul electric.